Zarząd Koła ZEiRP RP w Giżycku z głębokim żalem zawiadamia, że dnia 15.03.2018 przeżywszy 71 lat zmarł nasz drogi Kolega bryg.inż.poż. w st. spocz. Wiesław Wojsław, Komendant Rejonowy SP i Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku w latach 1976-1996

               Kolega Wiesław Wojsław urodził się 10.10.1947 roku w miejscowości Lipiany obecnie woj. zachodniopomorskie, powiat pyrzycki. Słuchacz Szkoły Oficerów Pożarnictwa 1.09.1966 – 31.08.1968 r. Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Pyrzycach.

 Dalsza kariera zawodowa, to:

  • 30.11.1973 r. Zastępca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Piszu;
  • 04.05.1974 r. awans na stopień MŁODSZEGO KAPITANA POŻARNICTWA;
  • od 01.01.1976 r. Inspektor w Komendzie Wojewódzkiej SP w Suwałkach z siedzibą w Augustowie;
  • od 01.07.1976 r. Komendant Rejonowy Straży Pożarnej w Giżycku;
  • 21.05.1978 r. awans na stopień KAPITANA POŻARNICTWA;
  • 15.07.1982 r. ukończył zaoczne studia inżynierskie i uzyskał tytuł inżyniera pożarnictwa w zakresie specjalizacji profilaktycznej;
  • 22.05.1983 r. awans na stopień MAJORA POŻARNICTWA;
  • 18.10.1985 – 31.12.1998 r. biegły sądowy z zakresu pożarnictwa w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Suwałkach;
  • 17.05.1987 r. awans na stopień PODPUŁKOWNIKA POŻARNICTWA;
  • 01.07.1992 r. Komendant Rejonowy Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku

Na zaopatrzenie emerytalne Kolega Wiesław Wojsław przeszedł w 1996 roku.

W czasie swojej służby wychował wielu doświadczonych strażaków każdego szczebla zawodowego , którzy do dnia dzisiejszego wspominają go jako bardzo dobrego Komendanta, fachowca i kolegę. 

Był inicjatorem-założycielem wielu Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie rejonu/powiatu giżyckiego. Posiadał niezwykłe doświadczenie pożarnicze.

Kolega Wiesław Wojsław po zakończeniu służby nie stracił kontaktu z pożarnictwem. Zaangażował się w działalność społeczną w Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP gdzie do dnia śmierci pełnił funkcję Prezesa Koła w Giżycku. Był również członkiem Zarządu Powiatowego OSP.

żegnaj  PRZYJACIELU

Zarząd i Członkowie Koła ZEiRP RP w Giżycku.

 

Pogrzeb Kolegi Wiesława Wojsława odbył się dnia 19.03.2018 r. w bardzo licznej asyście emerytów, strażaków PSP i OSP   z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego na cmentarzu komunalnym w Giżycku.