29 czerwca 2020 roku Warmińsko - Mazurski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński wizytował Komendę Powiatową PSP w Iławie.

 

25 czerwca 2020 rokuWarmińsko - Mazurski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński odwiedził strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach.

www mini

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi szczegółów akcji „Bitwa o wozy”, prezentujemy wytyczne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w tym zakresie.

 

Wytyczne dotyczące zakupu wozów w ramach akcji „Bitwa o wozy”: https://www.straz.gov.pl/download/5009

 

23 czerwca 2020 roku Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki nadbrygadier Tomasz Komoszyński  i Prezes Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury Pan Tomasz Kądziołka podpisali porozumienie o współpracy Państwowej Straży Pożarnej z Lotniskową Służbą Ratowniczo-Gaśniczą.

f54a169a 2559 469d 86c4 a51437ce9a4e midi

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16. samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.