k1 5e6b7b0714265W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP z dniem 7 sierpnia 2020 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wprowadza czterozmianowy system pełnienia służby w zmianowym czasie służby, w jednostkach ratowniczo-gaśniczych i stanowiskach kierowania komendantów powiatowych i miejskich oraz stanowisku kierowania komendanta wojewódzkiego PSP.