3. Plakat Koronawirus 1Informacje na plakatach, kliknij więcej...

 

k1 5e6b7b0714265W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP z dniem 7 sierpnia 2020 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wprowadza czterozmianowy system pełnienia służby w zmianowym czasie służby, w jednostkach ratowniczo-gaśniczych i stanowiskach kierowania komendantów powiatowych i miejskich oraz stanowisku kierowania komendanta wojewódzkiego PSP.

 

 

ikonaMateriały edukacyjne dla strażaków OSP w związku z występowaniem zagrożenia koronawirusem.

covid 19 midiKomenda Główna PSP udostępnia mapę on-line: https://arcg.is/1WCiaH, prezentującą działania PSP w związku z COVID-19. Dane obejmują codzienne raporty przekazywane do Stanowiska Kierowania Komendy Głównej PSP – działania przy przejściach granicznych, polowych izbach przyjęć oraz pozostałe działania związane z COVID-19. Aplikacja została opracowana w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności jako panel dashboard i opublikowana w celu prezentacji na stronach internetowych jednostek organizacyjnych PSP. Dane będą codziennie aktualizowane zgodnie z danymi przekazanymi do Stanowiska Kierowania Komendy Głównej PSP.

Opracowanie: Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Koronawirus_wł.KGPSPW przypadku dysponowania wytypowanych przez Państwową Straż Pożarną jednostek OSP, szkolenie oraz zabezpieczenie zostanie uzgodnione lub zapewnione przez PSP.