W dniach 3-4 czerwca nad północno-wschodnią częścią województwa przechodziły gwałtowne burze, którym towarzyszyły obfite opady deszczu.

Spowodowały one lokalne podtopienia dróg i zalania piwnic w obiektach użyteczności publicznej oraz posesjach prywatnych. Strażacy prowadzili działania na terenie 9 powiatów, z których najbardziej dotknięty został powiat giżycki.
Z ogólnej liczby 99 interwencji, aż 49 prowadzono właśnie na terenie powiatu giżyckiego.

/Tekst: Zbigniew Jarosz;  zdjęcia: KP PSP Giżycko/.