W dniu 24 maja br. (poniedziałek), w miejscowości Nipkowie (gmina Susz),  na terenie byłego składu paliw, doszło do wycieku pozostałości substancji ropopochodnej poprzez studzienki burzowe do rowu melioracyjnego, prowadzącego do „Bagien Karolewskich” znajdujących się w obszarze chronionym Rzeki Liwy. Przyczynę zdarzenia ustala policja. Akcja trwa !

Zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło po godzinie 13-.00. Po dojeździe na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu sytuacji, strażacy stwierdzili, że powstała na powierzchni wody plama osiągnęła ok. 1,5 kilometra!

W pierwszej kolejności, działania straży pożarnej polegały na uszczelnieniu studzienek w celu powstrzymania dalszego wycieku. Ponadto, ustawiono zapory zapobiegające dalszemu rozprzestrzenianiu się plamy. Zbieranie substancji ropopochodnej ułatwiały, tzw. sorbenty oraz skimer – urządzenie do zbierania np. oleju napędowego. Frakcje o większej gęstości  usuwane były z powierzchni wody za pomocą łopat.

Łącznie zebrano ok. 600 litrów cieczy (wraz ze skażoną wodą) oraz 7 worków foliowych o wadze 70 kg każdy z  sorbentem, w który ta ciecz została wchłonięta.

W działaniach udział brały 2 zastępy z OSP Susz, 2 zastępy JRG Iława oraz 1 zastęp z Nowego Miasta Lubawskiego. Na miejsce zdarzenia przybył także Zastępca Komendanta Powiatowego st. kpt. Krzysztof Tomanek. Pierwszego dnia, działania trwały 10 i pół godziny. Akcja polegająca na dalszym zabezpieczaniu wycieku może potrwać do czwartku, tj. 27 maja br.

O dalszym sposobie postępowania ze skażonym terenem podejmie decyzję Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Elblągu.

 

/tekst: mł. bryg. Tomasz Michalski – rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Iławie; Fft.: KP PSP Iława, OSP Susz/.