W dniu 10.05.2010 r. o godzinie 02.32 Powiatowe Stanowisko Kierowania KP PSP w Braniewie otrzymało zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego w miejscowości Ławki, gmina Wilczęta.

Pożarem objęta została  oboro–stodoła o murowanej konstrukcji ścian zewnętrznych oraz drewnianym dachu. Na miejsce pożaru zadysponowano trzy pojazdy OSP z terenu gminy Wilczęta /OSP Wilczęta, OSP Ławki, OSP Stare Siedlisko/ oraz dwa pojazdy z KP PSP w Braniewie. Pierwsze działania ratowniczo – gaśnicze rozpoczęli strażacy-ochotnicy, którzy podali cztery prądy gaśnicze wody w natarciu na palący się obiekt. Po przyjeździe zastępów PSP, podano dodatkowo dwa prądy gaśnicze wody. Po zlokalizowaniu pożaru, ze względu na rozmiar obiektu oraz nagromadzenie materiałów palnych, ratownicy przystąpili do prac rozbiórkowych. Niezbędne okazało się  przerzucenia spalonego częściowo siana i przelanie zarzewi ognia prądem rozproszonym wody. Na czas prowadzenia działań odłączono energię elektryczną, natomiast woda do celów gaśniczych pobierana były z pobliskiej sieci hydrantowej oraz stawu. Działania gaśnicze trwały do godziny 06.30. W celu dozorowania pogorzeliska na miejscu pożaru pozostawiono zastęp OSP Ławki. Przyczyny i okoliczności powstania pożaru wyjaśnia KPP w Braniewie.

/kpt. I. Ścibiorek/