Tradycyjnie, każdego roku wiosną braniewscy strażacy otrzymują zgłoszenia o pożarach suchych traw na nieużytkach rolnych. W ostatnim okresie pożary traw i nieużytków odnotowano na terenie miasta Braniewa /ulica Łąkowa – w pobliżu ogródków działkowych/ oraz na terenie gminy Braniewo i gminy Płoskinia. Zjawisku wypalania traw towarzyszy silne zadymienie oraz płomień /wysoka temperatura/. Kilka dni sprzyjającej pogody sprawiło, że Powiatowe Stanowisko Kierowania w Braniewie otrzymało wiele zgłoszeń dotyczących opisywanych pożarów. Do działań dysponowane są siły i środki JRG oraz jednostek OSP. W kilku przypadkach rozprzestrzeniający się pożar stanowił zagrożenie dla obszarów leśnych oraz obiektów mieszkalnych i gospodarczych. Warto pamiętać, że podczas gaszenia tego typu pożarów przez strażaków ich pomoc może być potrzebna w innym miejscu, a przez - często celowe - bezmyślne podpalenia ratownicy–strażacy nie dojadą na czas w miejsce, gdzie faktycznie są niezbędni. /kpt. I. Ścibiorek/.