Ełccy strażacy podejmowali w marcu 36 interwencji polegających na gaszeniu suchej trawy na łąkach, polach i nieużytkach. W większości były to pożary o powierzchni nie przekraczającej kilku lub kilkunastu arów. 19 interwencji zostało podjętych w granicach administracyjnych miasta Ełk, pozostałe to tereny gmin na terenie całego powiatu. Pierwsze zgłoszenie o pożarze suchej trawy wpłynęło do Centrum Powiadamiania Ratunkowego działającego w Komendzie Powiatowej PSP w Ełku 19 marca 2010 roku. Tylko dwa zdarzenia zostały zakwalifikowane do grup pożarów średnich, przekraczających powierzchnię 1 hektara. 25 marca, w okolicach miejscowości Krzywe, gm. Prostki, spaliła się trawy na powierzchni około 3 hektarów, dzień później w okolicach miejscowości Mołdzie doszło pożaru suchej trawy na powierzchni 2 hektarów. W żadnym z przypadków nie odnotowano osób poszkodowanych, ani nie doszło do przeniesienia się ognia na powierzchnie zalesione, budynki gospodarcze i inne. W działaniach wspomagali nas również strażacy z jednostek OSP z terenu całego powiatu. /tekst i foto: asp. Jarosław Pieszko/.