Kilka słonecznych i pogodnych dni na terenie powiatu lidzbarskiego sprawiło, że nasiliły się wyjazdy zastępów ratowniczo–gaśniczych do pożarów suchych traw na łąkach i nieużytkach. Tylko 24 marca 2010 roku lidzbarscy strażacy wyjeżdżali 3 razy do pożarów traw na terenie miasta. Wszystkie te pożary powstały w wyniku umyślnego podpalenia przez nieznanych sprawców. W celu uzmysłowienia lokalnej społeczności jak ogromne zagrożenie niesie za sobą wypalanie pozostałości roślinnych, z jakimi konsekwencjami karnymi się wiążę, rzecznik prasowy lidzbarskiej komendy przekazał lokalnej prasie materiały edukacyjne oraz zwrócił się z apelem do mieszkańców powiatu o zaprzestanie tego procederu. /tekst: kpt. M. Pasławski; foto: dh Mieczysław Kuźniewski/.