Rosnące w ostatni weekend temperatury i typowe dla wczesnej wiosny opady deszczu przyczyniły się do nawrotu lokalnych podtopień na terenie gmin Nidzica i Kozłowo. Wiosna dała znać o sobie już 19 marca 2010 r. - podtopienia zanotowano w miejscowościach Kozłowo i Piotrowice,a następnie 20 marca w Zakrzewie - gm. Kozłowo.Trudna sytuacja wystąpiła w Piotrowicach, gm.Nidzica, gdzie wodę pompowano z przerwami, aż do niedzieli 21 marca 2010 r. Ze względu na ukształtowanie terenu oraz nadal grubą warstwę zamarzniętej ziemi, napływająca woda roztopowa stworzyła zagrożenie dla budynków mieszkalnych oraz obiektów gospodarczych. Miejscami, budynki gospodarcze zostały zalane na wysokości 1 metra. Sytuacja ustabilizowała się dopiero po przekopaniu głębokiego rowu, który umożliwił odpływ i wsiąkanie napływającej wody.W weekend, w akcjach związanych z usuwaniem skutków lokalnych podtopień wzięły udział jednostki OSP gmin Nidzica i Kozłowo oraz OSP Janowiec Kościelny, a także 2 zastępy JRG PSP w Nidzicy. Poprzednio lokalne podtopienia zanotowano w dniach 1-3 marca 2010 r. /Tekst-st.asp.A.Osowski, zdjęcia - KP PSP w Nidzicy, K.Oczkowicz "Nasza Gazeta Nidzicka", /