1.03.2010 roku, o godz. 10:27, dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP w Lidzbarku Warm. otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego połączonego z garażem przy ul. Pięknej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy podali trzy prądy gaśnicze wodne w natarciu na objęty pożarem budynek. Dwa do wnętrza części garażowej i jeden po drabinie D10W wprowadzono na dach budynku. W trakcie rozpoznania prowadzonego wewnątrz zadymionego obiektu, strażacy wynieśli z pomieszczenia gospodarczego trzy butle z gazem propan-butan. Po zlokalizowaniu pożaru, budynek oddymiono przy użyciu wentylatora osiowego. Dzięki szybkiej i skutecznej interwencji strażaków, spalił jedynie drobny sprzęt warsztatowy (pilarka do drewna, piła tarczowa, wiertarka), kuchenka gazowa, lodówka oraz strop drewniany na pow. 1 m2. Uratowano przyległy budynek gospodarczy. W akcji ratowniczo–gaśniczej trwającej ponad 2 godz., udział brały 3 zastępy JRG Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warm. /tekst: kpt. Marek Pasławski; foto: st.kpt. Rafał Szymukowicz/.