W lutym, strażacy w powiecie giżyckim odnotowali wiele zdarzeń związanych z usuwaniem lodowych sopli z obiektów oraz usuwaniem zalegającego śniegu na dachach budynków. Działania podejmowane były głównie na obiektach użyteczności publicznej (szpital w Giżycku, GOK w Wydminach, kościoły w Giżycku, hala sportowa w Zelkach i Giżycku, Urząd Gminy w Miłkach, GOK w Wilkasach, market „Lidl” w Giżycku). Przypominamy, że zgodnie z prawem budowlanym, do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachów oraz usuwanie z budynków sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku./st.kpt. Arkadiusz Gij/.