17 lipca br. około godziny 05:40 do stanowiska kierowania komendanta miejskiego PSP w Elblągu wpłynęła informacja, że w budynku jednorodzinnym w miejscowości Zwierzno doszło do pożaru poddasza. Na miejsce natychmiast skierowano strażaków ochotników z OSP Zwierzno, OSP Markusy, OSP Kępniewo oraz z jednostki ratowniczo-gaśniczej Nr 1 w Elblągu.

 

Pożar zaczął się w na poszyciu dachowym i przenosił się do wnętrza budynku. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch prądów wody w natarciu, jeden z zewnątrz przy użyciu drabiny przystawnej, drugi  wewnątrz po klatce schodowej na ognisko pożaru, co w efekcie doprowadziło do jego ugaszenia. Lokatorzy obudzeni przez sąsiadów, którzy zauważyli pożar ewakuowali się przed przybyciem jednostek. Ratownicy ze względu na duże zadymienie pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji ogień nie zdołał się dalej rozprzestrzenić. Rozebrano część poszycia dachowego oraz ścian i sufitu w dwóch pokojach do którego przedostał się pożar. Po zakończonej akcji gaśniczej obiekt został przewietrzony przy użyciu agregatu oddymiającego oraz sprawdzony kamerą termowizyjną. Zabezpieczono dziurę w dachu folią na wypadek opadów deszczu, które mogły by spowodować większe straty w budynku. W związku z brakiem dalszych zagrożeń działania zakończono. Po zakończonych działaniach lokatorzy powrócili do mieszkania. Przyczynę pożaru wyjaśni policyjne dochodzenie.

Na miejscu pracowało łącznie 8 jednostek ochrony przeciwpożarowej, tj. 27 strażaków oraz policja.

opracowanie: kpt. Piotr Woliński