W dniu 24 lutego 2010r., o godz. 22:42, dyżurny Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP przyjął zgłoszenie o konieczności podjęcia interwencji przy ul. Jagiellończyka w Olsztynie. Prawdopodobnym zagrożeniem był ponownie tlenek węgla. Na miejscu, strażacy znaleźli w łazience mieszkania nieprzytomną kobietę (ok. 40.letnią), którą wraz z zespołem ratownictwa medycznego przenieśli do karetki. Następnie, przy użyciu detektora gazu "Toxi Pro CO" dokonali pomiarów obecności tlenku węgla w mieszkaniu objętym działaniem ratowniczym. Stwierdzono prawie 3.krotne jego przekroczenie. W związku z tym, ewakuowane zostały następne 2 osoby z mieszkania. Samo mieszkanie strażacy przewietrzyli, dowódca wydał zakaz użytkowania urządzenia grzewczego w łazience, do czasu przeprowadzenia konserwacji trzonu kominowego i piecyka gazowego.Sprawdzono także pozostałe mieszkania na klatce budynku. W mieszkaniu tego samego pionu, powyżej, urządzenie pomiarowe wskazało stężenie tlenku węgla na poziomie 120 ppm ( blisko 5.krotne przekroczenie ). Ewakuowano z tego mieszkania trzy osoby, które nie uskarżały się na dolegliwości zdrowotne. Mieszkanie przewietrzono. Na miejsce zdarzenia przybyło pogotowie techniczne PGM oraz administrator budynku. Po raz kolejny Państwowa Straż Pożarna w Olsztynie przestrzega przed negatywnym skutkiem oddziaływania tlenku węgla na organizm człowieka. Przypominamy, że aby wykluczyć prawdopodobieństwo uwolnienia tlenku węgla, należy ściśle przestrzegać reżimów konserwacji trzonów kominowych oraz zapewnić okresową konserwację urządzeń grzewczych. Zachęcamy do zapoznania się z szerszymi informacjami na ten temat na naszej stronie internetowej: www.straz.olsztyn.pl/opracował:st.kpt. Sławomir Filipowicz/.