W okresie od 6 do 12 maja br. strażacy powiatu bartoszyckiego interweniowali 8-krotnie. Odnotowaliśmy 6 zdarzeń zakwalifikowanych jako miejscowe zagrożenia oraz 2 pożary.

W zakresie likwidacji miejscowych zagrożeń strażacy podejmowali interwencje związane m.in. 
z wyczuwalną wonią gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chilmanowicza 
w Bartoszycach, wydobyciu sarny uwięzionej między przęsłami ogrodzenia terenu Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach, usunięciu powalonego drzewa na drodze gminnej między miejscowościami Kinkajmy i Lusiny oraz zapewnieniu zasilania respiratora dla osoby chorej, związanego z zanikiem napięcia w sieci elektrycznej.
Ponadto 6 maja bartoszyccy strażacy wyciągnęli z jeziora Kinkajmskiego 15 sztuk padłych dzików, które przekazali pracownikom Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
Działania gaśnicze jakie zarejestrowaliśmy w minionym tygodniu, to pożar trawy, pozostałości roślinnych i nieużytków rolnych oraz pożar śmieci na dzikim wysypisku.
Opracowanie: kpt. Krystian Masalski - KP PSP w Bartoszycach.
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Bartoszycach.