Mamy piękną zimę. Jest mroźnie, śnieżnie. Dzieciaki miały udane ferie zimowe. Oprócz tych pozytywnych aspektów, zima niesie za sobą również niebezpieczeństwa. W dniu 15 lutego kętrzyńscy strażacy usunęli zalegający śnieg z budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. Przypominamy, że śnieg zalegający na dachach może stać się przyczyną tragedii, zwłaszcza, gdy pozostaje nieusunięty z płaskich dachów i dachów w dużych obiektach, np. centrach handlowych, galeriach, itp.Właściciele i zarządcy budynków są zobowiązani ustawowo przez prawo budowlane do usuwania z dachów śniegu i lodu. W okresie odwilży, nawet kilkucentymetrowa warstwa śniegu robi się ciężka i często zamienia się w lód. Do obowiązku powyższego powinny poczuwać się nie tylko osoby czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale też współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. /st. kpt. Szymon Sapieha/.