19 marca 2019 r. do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego w Węgorzewie wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku inwentarskiego w miejscowości Czerwony Dwór - gmina Węgorzewo. 

W pierwszej fazie do działań zadysponowano dwa zastępy strażaków z KP PSP Węgorzewo  i po jednym zastępie z OSP Budry i OSP Perły. Po dotarciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu okazało się, że pali się jeden z czterech budynków inwentarskich o dość znacznych rozmiarach. Dach płonącego budynku w większej części objęty był pożarem. Kierujący akcją gaśniczą podjął decyzję o do dysponowaniu kolejnych sił i środków . Działania w pierwszej fazie polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów wody w natarciu na palącą się konstrukcję dachu, jeden prąd wody w obronie na przylegające do budynku pomieszczenie z sterownią elektryczną oraz na znajdujące się w pobliżu dwa zbiorniki z gazem propan do ogrzewania kurników. Na miejsce akcji przybył Komendant Powiatowy PSP w Węgorzewie. W miarę przybywania kolejnych zastępów na miejsce zdarzenia podawano kolejne prądy wody bezpośrednio na pożar oraz w obronie sąsiednich budynków. Od właściciela uzyskano informację, iż wewnątrz znajdowało się około 20 tysięcy młodych kurcząt. O zdarzeniu poinformowano Powiatowego Lekarza Weterynarii, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na miejsce zdarzenia przybyła grupa operacyjna z policji, która przystąpiła do wyjaśniania przyczyny pożaru. Z trwającym blisko 6 godzin pożarem walczyło 39 strażaków z KP PSP Węgorzewo, WSP, OSP Perły, OSP Budry, OSP Radzieje, OSP Węgielsztyn oraz OSP Kuty.

Opracowanie: st. asp. T. Grunwald