18 marca 2019r. o godzinie 19:15 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Nowym Mieście Lubawskim wpłynęła informacja o pożarze słomy pod wiatą w Szwarcenowie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu dowódca stwierdził, że pali się słoma nagromadzona w wiacie o konstrukcji stalowej – pożar rozwinięty. Pożarem objęta była cała objętość słomy.  Zagrożone oddziaływaniem pożaru były 2 kurniki oraz drewniana wiata, w której przetrzymywano sprzęt rolniczy. Dowódca ze względu na skalę zdarzenia podzielił teren działań na  3 odcinki bojowe i przydzielił zadania przybyłym siłom i środkom. Miedzy innymi: obronę zagrożonych obiektów, działania gaśnicze w natarciu na palącą się słomę oraz organizację dowożenia wody i punktu poboru wody z pobliskiego jeziora. Celem dogaszenia pożaru  właściciel gospodarstwa udostępnił ładowarkę teleskopową wraz z operatorem do usuwania spalonej słomy na wyznaczone miejsce.

Na miejsce działań skierowano 20 zastępów straży pożarnej ( prawie 100 ratowników) z terenu powiatu nowomiejskiego i iławskiego , policję oraz pogotowie energetyczne. Działania służb ratowniczych trwały 15 godziny 30 minut.

Opracował: st. kpt. Krzysztof Szałkowski – KP PSP Nowe Miasto Lubawskie
Zdjęcia: archiwum KP PSP Nowe Miasto Lubawskie