W poniedziałek, 01.02.2010r., braniewscy strażacy gasili pożary sadzy w przewodach kominowych oraz usuwali lodowe sople z budynku KPP. Niskie temperatury powietrza powodują większą eksploatację pieców centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych. W tym okresie najwięcej zdarzeń usuwanych przez strażaków dotyczy pożarów sadzy w przewodach kominowych. W poniedziałek, gasiliśmy dwa pożary nagromadzonej sadzy w przewodach kominowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Pierwszy z nich wybuchł w Braniewie przy ul. Zielonej , drugi - przy ul. Elbląskiej. W pierwszym przypadku, ze zgłoszenia wynikało, że doszło do pożaru poddasza. Na miejsce zadysponowano cztery zastępy z KP PSP w Braniewie. Na szczęście skończyło się na strachu i ugaszeniu pożaru sadzy w przewodzie kominowym. Dodatkowo usuwano lodowe sople z siedziby Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. Sople stanowiły zagrożenie, zarówno dla przechodniów, jak również dla pracowników. Niskie temperatury są również powodem licznych zdarzeń związanych z zamarzaniem sieci wodociągowej, a w konsekwencji pękania rur przesyłowych wody. /kpt. I. Ścibiorek/