W dniu 4 stycznia br. strażak dyżurny PSK w Kętrzynie otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku w miejscowości Leginy, gm. Reszel. Pierwsi na miejsce pożaru dotarli strażacy-ochotnicy z Reszla. Palił się dach budynku mieszkalno-gospodarczego. W czasie działań podawano prądy w natarciu i obronie. Wodę do celów gaśniczych dowożono z pobliskiego hydrantu zlokalizowanego w centrum miejscowości Leginy. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do prac rozbiórkowych konstrukcji dachu budynku oraz dogaszania pożaru. Na miejsce zdarzenia przybył zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Reszel.Pożar ugaszono. Spaleniu uległy dach budynku i korytarz.Uratowano pomieszczenia na parterze budynku i część gospodarczą.