obraz07

10.04.2018 R. w Miłkach na stacji paliw  nastąpiło intensywne uwolnienie gazu LPG z podziemnego zbiornika o pojemności 4850 litrów napełnionego w 85 %.  Warunki atmosferyczne (silny wschodni wiatr) oraz ukształtowanie terenu powodowały, iż gaz przemieszczał się na tereny niezamieszkałe. Po przybyciu pierwszych zastępów i zapoznaniu się z sytuacją podjęto decyzje o wyznaczeniu strefy w promieniu 150 m i ewakuacji osób z pobliskich domów oraz pensjonatu. Łącznie ewakuowano 21 osób. Ludzie zostali przewiezieni do siedziby OSP w Miłkach i tam oczekiwali na zakończenie działań.

Na miejsce została zadysponowana Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego Ełk i grupa operacyjna z KW PSP Olsztyn. Miejsce działań podzielono na dwa odcinki bojowe. Pierwszy odcinek odpowiedzialny za likwidację wycieku gazu i monitorowanie pomiarów LPG ,drugi odcinek - działania zabezpieczające oraz roty gaśnicze.
W trakcie wspólnych działań i oceny stanu technicznego zbiornika postanowiono „zakołkować” zawór bezpieczeństwa zbiorników, bowiem z ustaleń wynikało, że jego nieszczelność jest przyczyną całego zdarzenia. Zawór uszczelniono i wydano zakaz użytkowania zbiornika do czasu przyjazdu inspektorów z Urzędu Dozoru Technicznego i firmy serwisowej do zbiornika.
Pomiary gazu w skrzynce, gdzie był zawór bezpieczeństwa pokazały, że gaz przestał się ulatniać, sytuacja została opanowana.
Strażacka akcja zakończyła się około godziny 2 w nocy. Ewakuowani mieszkańcy mogli wrócić do domów, a goście do pensjonatu. Do budynków wróciła energia elektryczna, bowiem na czas działań prąd został wyłączony.
 W rezultacie Dzięki starannie przeprowadzonej akcji nikt nie odniósł obrażeń i nie doszło do zniszczenia mienia. W działaniach ratowniczych udział brały :
2 zastępy OSP Miłki, 3 zastępy JRG Giżycko, 5 zastępów SGRChem Ełk, 1 grupa operacyjna KW PSP Olsztyn
Pozostałe podmioty: 1 - Pogotowie Ratunkowe, 1 - Policja