W dniu 20 grudnia 2009 r. w miejscowości Szaty Wielkie, gm. Barciany wybuchł pożar w budynku inwentarsko - mieszkalnym. W Szatach Wielkich palił się budynek mieszkalno - inwentarski (1/5 budynku to część mieszkalna). Pożarem objęta była część inwentarska budynku. Działania w pierwszej fazie polegały na podaniu 1 prądu wody w obronie zagrożonej części mieszkalnej budynku oraz 1 prądu wody w natarciu. Z chwilą przybycia następnych jednostek podano kolejne prądy w natarciu. Przed przybyciem strażaków została przeprowadzona ewakuacja inwentarza żywego. Pożar zlokalizowano i przystąpiono do dogaszania. Straty sięgnęły ok. 425 tys. złotych, spaleniu uległa część inwentarska budynku na długości ok. 30 m; siano, słoma, maszyny rolnicze. Uratowano: część mieszkalną budynku (2 mieszkania) i pozostałą część inwentarską (1/5 budynku), 24 krowy. Dogaszanie pożaru trwało jeszcze w dniu 21 grudnia br.