Kilkanaście minut po godzinie 12:00, 8 marca  wpłynęła informacja o potrąceniu pieszej przez samochód ciężarowy - śmieciarkę.

Wypadek miał miejsce w Ostródzie przy ulicy Jagiełły, na drodze osiedlowej. Z informacji wynikało, że poszkodowana znajduje się pod pojazdem. Do zdarzenia wyjechały z ostródzkiej JRG dwa samochody ratowniczo-gaśnicze i pojazd rozpoznawczy. Na miejscu akcji zastano ranną kobietę, która przytomna z widocznymi obrażeniami kończyn znajdowała się pod śmieciarką. Strażacy przystąpili do ewakuacji, wspólnie z ratownikami medycznymi ranną ułożono na noszach i wydobyto spod pojazdu. Miejsce zdarzenia zabezpieczała policja. Poszkodowana została zabrana do szpitala.

Opracował/zdjęcia: kpt. Grzegorz Różański