W niedzielę, 4 stycznia w godzinach popołudniowych, strażacy-ochotnicy z miasta i gminy Frombork zabezpieczali obiekty mieszkalne, magazynowe przed naporem wody, która wystąpiła z kanału portowego we Fromborku.

Silny i zmienny wiatr spowodował powstanie zjawiska cofki. Niezbędnym okazało się zabezpieczenie obiektów workami z piaskiem oraz wzmocnienie linii brzegowej, która była systematycznie podmywana przez napór fal wzburzonej wody. Działania na miejscu zdarzenia koordynowali przedstawiciele UMiG we Fromborku oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie - st. kpt. Władysław Sczepanowicz. Do działań wykorzystano również pojazd dostawczy, którym dowożono worki z piaskiem. Łącznie zaangażowanych było 19 strażaków-ochotników z Fromborka i Wielkiego Wierzna oraz dodatkowo strażacy PSP z Braniewa. Napełnili oni i ułożyli 500 worków z piaskiem, monitorowali stan wody i zabezpieczenia obiektów.  UMiG we Fromborku przygotował ciepłe napoje i pomieszczenie w którym wszyscy zaangażowani w prace mogli się się ogrzać. Zabezpieczona została również pogłębiarka, która zerwała się w kanale portowym w wyniku naporu wiatru. Pogłębiarka niebezpiecznie przesunęła się w kierunku innych jednostek pływających.

Do późnych godzin nocnych strażacy i pracownicy UMiG monitorowali stan wody Zalewu Wiślanego. Dokonali kontroli wału wzdłuż linii brzegowej zalewu aż do rzeki Nowa Pasłęka w gm. Braniewo. W działaniach strażaków wspierał patrol policji z posterunku we Fromborku.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/