24 czerwca o godzinie 22:48 do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Dury koło Morąga.

Na miejsce zdarzenia w pierwszej kolejności zostały zadysponowane zastępy straży pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Morągu, Jednostki Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Morągu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabim Rogu oraz we Florczakach. Pierwsze jednostki dotarły na miejsce zdarzenia w czasie poniżej pięciu minut od momentu przyjęcia zgłoszenia. Niestety prawdopodobnie ze względu na późne zauważenie pożaru oraz drewnianą konstrukcję stropu, dachu oraz klatki schodowej pożar przed dotarciem zastępów straży pożarnej rozprzestrzenił się w znacznym stopniu obejmując całą klatkę schodową oraz poddasze budynku. Z informacji uzyskanej przez dyżurnego stanowiska kierowania od osoby zgłaszającej wynikało, że we wnętrzu budynku objętego pożarem mogą pozostawać trzy osoby. Kierujący działaniami ratowniczymi w wyniku rozpoznania ustalił, że zaginione osoby mogą pozostawać w pomieszczeniu na poddaszu budynku objętego pożarem. W związku z powyższym w pierwszej kolejności podjęto próbę wprowadzenia strażaków zabezpieczonych w aparaty ochrony dróg oddechowych do wnętrza budynku przez klatkę schodową. Niestety stopień rozwinięcia pożaru zmusił strażaków do wycofania się na zewnątrz budynku.  W tym samym czasie druga rota próbowała dotrzeć do osób poszkodowanych przy użyciu drabiny przystawnej przez okno prowadzące bezpośrednio do pomieszczenia, w którym jak się później okazało znajdowały się osoby poszkodowane. Strażacy, którzy weszli do wnętrza pokoju odnaleźli i ewakuowali dwójkę dzieci w wieku około 1,5 roku i 3 lat. Poszkodowani zostali przekazani zespołowi ratownictwa medycznego. Po przekazaniu poszkodowanych strażacy ponownie weszli do wnętrza poddasza budynku objętego pożarem, tym razem strażacy odnaleźli matkę dwójki dzieci, podjęto decyzję o bezzwłocznej ewakuacji jej na zewnątrz budynku i przekazaniu zespołowi ratownictwa medycznego. Niestety u wszystkich poszkodowanych, po przebadaniu lekarz stwierdził zgon. Działania straży trwały ponad 5 godzin, uczestniczyło w nich 10 zastępów straży pożarnej, w tym Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie oraz grupa operacyjna Komendanta Wojewódzkiego PSP z Olsztyna. Był to najtragiczniejszy w skutkach pożar na terenie powiatu ostródzkiego w roku 2014. Podczas działań zagrożenie dla strażaków stanowiło przyłącze energii elektrycznej do budynku, którego ze względu na stopień rozwinięcia pożaru w początkowej fazie działań nie udało się odłączyć, 6 butli z gazem propan butan zlokalizowanych w różnych miejscach budynku oraz nadpalony strop, który zmusił strażaków do wycofania się i kontynuowania gaszenia pożaru z zewnątrz.

/Opracował:kpt.Marcin Wiśniewski - KP PSP Ostróda/