SH10275714 października 2009 roku na terenie Żuław Elbląskich nastąpiło nagłe załamanie pogody, któremu towarzyszył bardzo silny wiatr z kierunku północnego. Efektem tego było wystąpienie zjawiska polegającego na cofaniu się wody z Zalewu Wiślanego do Rzeki Elbląg i jej dopływów.

 

 

 

O godz. 8:00 do Komendy Miejskiej PSP w Elblągu wpłynęło pierwsze zgłoszenie o wodzie wychodzącej z koryta Rzeki Elbląg i zalewaniu jezdni oraz budynków położonych przy wałach.


O godz. 8:10 wpłynęło kolejne zgłoszenie o przelewaniu się wody w okolicach mostu w Nowakowo. W wyniku ciągle pogarszających warunków atmosferycznych (poziom wód znacznie przekraczające stany alarmowe – do 70 cm oraz siła wiatru dochodząca do 120 km/h), doszło do kolejnych zalań i podtopień:

  • wzdłuż Rzeki Elbląg na odcinku starego miasta w Elblągu,

  • na terenie „wyspy Nowakowskiej”,

  • wzdłuż wybrzeża Zalewu Wiślanego na odcinku Tolkmicko – Jagodno.

Do działań skierowane zostały wszystkie siły i środki ksrg powiatu elbląskiego oraz  uruchomiono 4 kompanie Warmińsko-Mazurskiej Brygady Odwodowej. Kompanie Jeziorak i Kormoran skierowane zostały bezpośrednio do działań, natomiast Kompanie Jurand i Niegocin pozostały w wyznaczonych miejscach koncentracji.

Działania sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego koordynuje Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, bryg. Jan Słupski, przy pomocy powołanego sztabu.

Łącznie w działaniach udział brały następujące siły i środki:

  • Wyspa Nowakowska – 150 ratowników z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy ewakuowali 138 osób, uszczelniali i podnosili koronę wałów likwidując przecieki oraz przelewanie na wałach szczególnie w okolicy mostu w Nowakowie, obkładali workami z  piasku budynki zagrożone podtopieniem,

  • Stare Miasto w Elblągu – 120 ratowników z PSP i OSP, którzy wspomagani byli dodatkowo przez 30 żołnierzy WP; ewakuowali oni 13 osób, uszczelniali i podnosili koronę wałów likwidując przecieki oraz przelewanie na wałach Starego Miasta, obkładali workami z piasku budynki zagrożone podtopieniem,

  • odcinek Tolkmicko – Jagodno – 20 ratowników OSP bezpośrednio dozorowało i uszczelniało wały.

W godzinach nocnych silny wiatr zaczął słabnąć, przez co obniżał się poziom wód, schodząc w godzinach porannych poniżej stanów alarmowych. Rano, 15 października br., umożliwiło to ewakuowanym ludziom powrót do domów, a  strażakom przystąpienie do działań polegających na wypompowywaniu wody z zalanych obszarów i budynków.