W dniu 30 kwietnia 2014 roku kilka minut po godzinnie 8:00 do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi wpłynęło zgłoszenie o pożarze wózka widłowego w jednym z gołdapskich tartaków.

Z uwagi na specyficzne miejsce pożaru (tartak drzewny) dyżurny wysłał do działań dwa zastępy strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Gołdapi. Na miejscu okazało się, że pali się wózek widłowy w pobliżu hali produkcyjnej. Pożar w pierwszej fazie ugasili pracownicy przy pomocy gaśnic proszkowych. Strażacy dokończyli gaszenie pojazdu pianą ciężką. Dzięki szybkiej interwencji pracowników zakładu oraz szybkiemu zaalarmowaniu zastępów Państwowej Straży Pożarnej udało się ugasić pożar i nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia na składowane w pobliżu drewno.

/tekst: kpt. Kamil Pawlukanis, zdjęcia: archiwum JRG PSP w Gołdapi/