24 kwietnia br. około godziny 8:20 otrzymaliśmy informację o pożarze trawy w kilku miejscach wzdłuż szlaku kolejowego Ełk – Giżycko – Olsztyn.

W okolicach miejscowości Chrzanowo zagrożony był młodniak 10.letniej sosny o powierzchni około 5 hektarów, a w miejscowości Woszczele ogień zagrażał budynkowi mieszkalnemu. Do działań zadysponowano strażaków z ełckiej jednostki ratowniczo–gaśniczej i strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowej Wsi Ełckiej. Pożary zlokalizowane były w czterech miejscach wzdłuż nasypu kolejowego w Ełku przy ul. Kajki, do miejscowości Woszczele przy budynkach stacyjnych. Brak możliwości dojazdu w bezpośrednie miejsca pożaru wydłużył znacznie czas działań, oraz przyczynił się do zwiększenia powierzchni pożaru, łącznie spaleniu uległo około 5 hektarów traw. Strażacy aby dojść do ognia musieli pokonać po kilka kilometrów pieszo. Do zabezpieczenia młodnika Nadleśnictwo Ełk zadysponowało samochód terenowy leśnej ochrony przeciwpożarowej z agregatem gaśniczym oraz ciągnik z pługiem w celu dokonania właściwego zabezpieczenia. Łącznie, w akcję zaangażowanych było 19 osób i 7 pojazdów biorących bezpośredni udział w pożarze. Pożar wzdłuż tego samego odcinka linii kolejowej odnotowaliśmy również na początku kwietnia tego roku.

 

kpt. Jarosław Pieszko