8 kwietnia, kilka minut po godzinie 13:00, doszło do bardzo groźnego uszkodzenia gazociągu przy ulicy 11 Listopada w Ostródzie.

Gazociąg przebiega przy trasie kolejowej Ostróda-Iława oraz w pobliżu drogi krajowej nr 16, na terenie jednego z zakładów produkcyjnych. Na miejsce zdarzenia dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego wysłał  9 jednostek straży pożarnej.

Strażacy w pierwszej fazie określili kierunek wiatru i przemieszczania się chmury gazowej. Okazało się, że gaz rozprzestrzenia się bezpośrednio na transformator sieci kolejowej sieci trakcyjnej. Wydano polecenie wstrzymania ruchu kolejowego, strażacy wykonali pomiary stężenia gazu ziemnego detektorem wielogazowym  oraz wyznaczyli strefę bezpieczną w odległości 100-150 m od miejsca wycieku. W bezpieczne miejsce ewakuowali pracowników zakładu oraz mieszkańców pobliskiego budynku, w sumie 24 osoby. Strażacy rozstawili kurtyny wodne, które ograniczały i kierowały chmurę gazową w założonym kierunku. Przybyli pracownicy pogotowia gazowego zakręcili zasuwę, odkopali gazociąg i założyli  zacisk, który uszczelnił instalację. Po zlikwidowaniu wycieku  sprawdzono detektorem czy atmosfera jest wolna od gazu i zagrożenia wybuchem.

tekst:. P. Wlazłowski, zdjęcia: P. Żarkiewicz