W dniu 26 marca 2014 roku, kilkanaście minut po godzinie 14:00, dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi, otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku inwentarskiego w miejscowości Sapałówka w gm. Banie Mazurskie.

W akcji udział brały dwa zastępy gołdapskich strażaków, dwa zastępy z OSP Banie Mazurskie oraz jeden zastęp z OSP Surminy. Działania strażaków polegały na podaniu wody do wnętrza płonącego budynku oraz obronie pozostałych  zabudowań gospodarczych. Problemem podczas akcji gaśniczej okazał się brak punktów pozyskania wody w pobliżu prowadzonych działań. Wodę dostarczano z rzeki oddalonej od źródła ognia o ok. 500m. Spalił się budynek inwentarski oraz składowane w nim siano i nawóz sztuczny. Uratowane mienie szacuje się na kwotę ok. 50 tys. zł.

 

/tekst: kpt. Kamil Pawlukanis, mł.asp. Michał Herman, zdjęcia: kpt. Andrzej Jabłoński/