27 lutego br. punktualnie o godzinie dziewiątej na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji oficjalnego przekazania dwóch nowych pojazdów pożarniczych. Jednym z nich jest długo oczekiwany przez iławskich strażaków podnośnik hydrauliczny SHD-23 z funkcją drabiny, który zastąpi wysłużoną już drabinę mechaniczną. Drugi pojazd to nowy samochód operacyjny marki Renault Fluence.

 

Nowy podnośnik zakupiony został przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast samochód operacyjny - przy znacznym współudziale samorządów lokalnych.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości mł. kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP przywitał się ze strażakami.

Komendant Powiatowy PSP w Iławie st. bryg. Maciej Jasiński powitał przybyłych na uroczystość gości:

  • Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Jacka Protasa,
  • Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mirosława Ruteckiego,
  • Zastępcę Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Panią Marię Sokoll,
  • Dyrektora Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Pana Mariusza Rychcika,
  • Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie Panią Bożenę Cebulską,
  • Radną Sejmiku woj. Warmińsko-mazurskiego Panią Bernadetę Hordejuk,
  • Starostę Powiatu Iławskiego Pana Macieja Rygielskiego oraz samorządowców w osobach:

                             -          Wójta Gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego,

                             -          Burmistrza Iławy Włodzimierza Ptasznika,

                             -          Burmistrza Kisielic Tomasza Koprowiaka,

                             -          Burmistrza Lubawy Macieja Radtke,

                             -          Burmistrza Susza Krzysztofa Pietrzykowskiego,

                             -          Sekretarz Gminy Zalewo Krystynę Milczarek.

Po uroczystym odczytaniu aktów przekazania pojazdów nastąpiło symboliczne złożenie na ręce Komendanta Powiatowego PSP kluczyków i dowodów rejestracyjnych. Następnie kluczyki wraz z dokumentami zostały przekazane dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej kpt. Kamilowi Szczechowi oraz kierowcom odpowiedzialnym za obsługę pojazdów. Zgodnie z tradycją, po wydaniu przez dowódcę jrg komendy „obsługa na wóz”, kierowcy uruchomili silniki pojazdów oraz włączyli sygnały dźwiękowe i świetlne.

Komendant Powiatowy PSP w dowód podziękowania za wsparcie zarówno finansowe, jak i organizacyjne, przekazał na ręce zaproszonych gości pamiątkowe dyplomy i statuetki. Jak wspomniał Komendant: „Niech te pamiątki przypominają gościom o iławskiej Komendzie, która stawia przed sobą nowe wyzwania i plany do zrealizowania”.

Po zakończeniu uroczystości nastąpił pokaz możliwości podnośnika, któremu bacznie przyglądały się zaproszone na uroczystość lokalne media.

/mł. kpt. Krzysztof Rutkowski; zdjęcia - iławskipowiat998/.