Przez ponad 8 godzin strażacy usuwali skutki zatoru lodowego na rzece Lega w miejscowości Starosty w gm. Wieliczki. W dniu 19.01.2014 roku  o godzinie 6:00, Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Olecku otrzymało zgłoszenie o zalaniu drogi gminnej i dwóch posesji.

Do zalania doszło z powodu nadmiernego spiętrzenia wody na jazie rzeki w wyniku zamarznięcia urządzeń hydrotechnicznych. Woda zaczęła zalewać drogę oraz spływać  do piwnic dwóch budynków mieszkalnych. Strażacy rozebrali część jazu w celu udrożnienia przepływu i wypompowali wodę z piwnic. Skontaktowali się z pracownikiem śluzy w Nowym Młynie, który zmniejszył przepływ wody na śluzie znajdującej się w górnym biegu rzeki. Monitorowali stan wody i przepływ na trzech śluzach: Nowy Młyn, Starosty i Babki Gąseckie. Do pomocy oleckim strażakom przyjechali strażacy z Pisza, dysponujący pompą o dużej wydajności.  Wodę z posesji i drogi gminnej wypompowano po kilku godzinach. W działaniach brało udział 26 strażaków z Olecka, Pisza oraz strażacy-ochotnicy z Wieliczek, Cimoch i Kleszczewa.

/zdjęcia st.kpt. Jerzy Gołembiewski, tekst: st. kpt. Tomasz Jagłowski/