Najprawdopodobniej głupi żart jednego z uczniów zespole szkół w Wilkowie postawił na nogi słuzby ratownicze w dniu 17 października br.

W wyniku uruchomienia gaśnicy proszkowej znajdujący się w niej środek gaśniczy wydostał się na zewnątrz i spowodował złe samopoczucie kilku uczniów, którzy skarżyli się na łzawienie oczu i bóle brzucha. Na miejsce zdarzenia przybyły zespoły ratownictwa medycznego, strażacy i policjanci. Łącznie 9. uczniów zostało poszkodowanych, 7. zabrały karetki pogotowia do szpitali w Kętrzynie i Mrągowie, a dwójka z nich po konsultacji z lekarzem została zabrana przez rodziców do domu. Działania strażaków ochotników z Wilkowa i strażaków z kętrzyńskiej komendy polegały na pomocy w działaniach zespołom ratownictwa medycznego. Strażacy zastosowali tlenoterapię, płukanie oczu wodą i pomogli w transporcie uczniów do karetek. Pomieszczenie przewietryli.  

Przypominamy, że sprzęt gaśniczy powinien być używany wyłącznie do celów, do których jest przeznaczony, a więc  związanych z gaszeniem pożarów. Ma on za zadanie ograniczenie małego pożaru w jego pierwszej fazie i niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się ognia. Musi być sprawny, legalizowany, umieszczony w miejscu wyznaczonym, widocznym i oznakowanym, a także dostępnym. Nie możemy zastawić i zasłaniać miejsca umieszczenia tego typu sprzętu. Ma on być gotowy do natychmiastowego użycia. Jak wynika z  oświadczeń producentów tego typu sprzętu - gdy jest on używany zgodnie z instrukcją obsługi i specyfikacją, wówczas  nie powinien mieć szkodliwego wpływu na organizm.

Jak pokazuje przypadek ze szkoły Wilkowie, w wyniku niewłaściwego zastosowania gaśnicy w przypadku kontaktu z oczami może nastąpić podrażnienie i łzawienie. Należy wówczas opuścić pomieszczenie, zapewnić dopływ świeżego powietrza, w przypadku kontaktu ze skórą spłukać dużą ilością wody i umyć mydłem, w przypadku kontaktu z oczami należy płukać czystą wodą przez ok. 10 minut. W przypadku występowania jakiś dolegliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Zdjęcia: st. asp. Mariusz Czajkowski.

Przekazał: mł. bryg. Szymon Sapieha