Mrągowscy strażacy dwa dni z rzędu, 15 i 16 kwietnia, wypompowywali wodę roztopową z rozlewiska utworzonego przy budynku mieszkalnym w Mrągowie przy ul. Tymnikowo. Woda wypełniła nieckę zagrażając zalaniem piwnic budynku mieszkalnego oraz gospodarczego.

Strażacy, przy pomocy pompy szlamowej, przepompowywali wodę do najbliższej studzienki burzowej. Równolegle z pompowaniem  udrażniali rów odwadniający. Po udrożnieniu rowu woda samoczynnie spłynęła na tereny niżej położone – na łąki i pastwiska. Budynek mieszkalny oraz gospodarczy zostały uratowane.

/opracował: st. asp. J. Szefer, zdjęcia P. Piercewicz/