W sobotę, 13 kwietnia służba dyżurna powiatowego stanowiska kierowania PSP w Braniewie otrzymała zgłoszenie o podtopieniu jednego z gospodarstw rolnych oraz terenu przyległego w miejscowości Długobór w gm. Płoskinia.

W wyniku napływu wód roztopowych oraz prawdopodobnie zapchania przepustu doszło do zalania terenu na znacznej powierzchni. Do działań związanych z usunięciem wody skierowano wszystkie jednostki OSP z  gminy Płoskinia oraz  zastęp z KP PSP w Braniewie. W działaniach związanych z wypompowaniem wody z zalanej posesji uczestniczyli ochotnicy z jednostek: Płoskinia, Długobór, Pierzchały, Dąbrowa. Strażacy-ochotnicy przy wykorzystaniu motopomp pożarniczych oraz pompy szlamowej usunęli część wody do pobliskiego cieku wodnego. Działania trwały ponad cztery godziny.

/st. kpt. I. Ścibiorek/