W dniu 3 lutego 2013 r. na prośbę policji zastępy lidzbarskiej straży pożarnej zostały zadysponowane do poszukiwań kobiety na rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim. Kobieta zaginęła w nocy 1 lutego.

Nasze działania polegały na zwodowaniu łodzi oraz przeszukaniu odcinka rzeki wskazanego przez policję. Po przepłynięciu ok.5 km i sprawdzeniu koryta rzeki przy pomocy bosaków, a także sprawdzeniu linii brzegowej nie odnaleźliśmy zaginionej.

4 lutego 2013 r. wznowiono poszukiwania przy wsparciu specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego z Komendy Powiatowej  PSP w Giżycku.  Ratownicy, przy pomocy łodzi i sonaru holowanego CM 2, przeszukali koryto rzeki w miejscu wskazanym przez policję. Kobiety nie odnaleziono.

/tekst: st. kpt. M. Pasławski; zdj.: KP PSP Lidzbark Warm./.