W niedzielę, 20 stycznia służba dyżurna powiatowego stanowiska kierowania PSP w Braniewie odnotowała kilka zgłoszeń związanych z pożarami na terenie miasta oraz powiatu braniewskiego.

Około godz. 12:00, strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Braniewie zostali wezwani do pożaru w jednym z zakładów produkujących biomasę w miejscowości Rusy w gm. Braniewo. Na miejsce pożaru zadysponowano cztery pojazdy ratownicze z jrg PSP w Braniewie oraz strażaków z wojskowej i ochotniczej straży pożarnej w Braniewie. Silne zadymienie powstałe w wyniku pożaru słomy w rozdrabniarce skutecznie wypełniło pomieszczenie produkcyjne. Jeszcze przed przybyciem straży pożarnej pracownicy przystąpili do próby gaszenie ognia z wykorzystaniem gaśnic oraz agregatu proszkowego. Strażacy, pracujący w aparatach powietrznych, przy wykorzystaniu wody przystąpili do gaszenia pożaru oraz jednocześnie oddymiali pomieszczenia. Po ugaszeniu ognia przystąpili do prac związanych z wybraniem częściowo spalonej i tlącej się słomy z bębna rozdrabniarki. Działania ratownicze na miejscu pożaru trwały około dwóch godzin.

Wezwanie do kolejnego pożaru wpłynęło do psk w Braniewie około godz. 19:00. Prawdopodobnie w wyniku celowego podpalenia doszło do pożaru około 100 sztuk balotów słomy. Pożar miał miejsce na polu, w pobliżu miejscowości Wołowo w gm. Lelkowo. W chwili przyjazdu pierwszych zastępów straży pożarnej, ogniem objęta była większość zgromadzonej w balotach słomy. Na miejsce pożaru zadysponowano strażaków z jrg PSP w Braniewie oraz ochotników z OSP Pieniężno i Lelkowo. Przy wykorzystaniu wody strażacy ugasili pożar. Niska temperatura oraz warunki atmosferyczne nie ułatwiały pracy strażakom, którzy zmagali się z zamarzającymi nasadami oraz wężami. Do celów gaśniczych woda dowożona była z pobliskiego cieku wodnego. Działania gaśnicze trwały około pięciu godzin.

/st. kpt. I. Ścibiorek/