O godzinie 11:24 do stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w  Olsztynie wpłynęło zgłoszenie o zatruciu dwóch osób tlenkiem węgla w Dywitach przy ul Polnej.  

Na miejscu obecny był patrol policji i zespół ratownictwa medycznego,  który poinformował dowódcę o przeprowadzonych wstępnych pomiarach stężenia tlenku węgla. Wynik w pomieszczeniu określono na poziomie 160 ppm, co ponad 5.krotnie przekraczało normę bezpieczeństwa ekspozycji gazu dla człowieka. Będący na miejscu lekarz stwierdził zgon dwóch osób. Ofiarami czadu są 77.letnia kobieta i 51.letni mężczyzna.
Do tragedii doszło w pokoju o powierzchni około 8 m2, w którym eksploatowany był piec kaflowy na węgiel i drewno.  Plastikoweokna w mieszkaniu, w trakcie przybycia zastępu ratowniczego były zamknięte. W mieszkaniu nie było czujki tlenku węgla.
Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wygasili piec kaflowy, dokonali zabezpieczenia sprzętem ochrony dróg oddechowych, pomiarów stężenia na zawartość CO w budynku przy użyciu detektora wielogazowego M40 oraz Drager Pac 7000 - parter (I pomiar wynik 60 ppm.), piętro budynku (I pomiar wynik 0ppm), przewietrzyli budynek. Po wykonaniu tych czynności przeprowadzili ponownie pomiar zawartości tlenku węgla. Wyniki nie potwierdziły obecności niebezpiecznego gazu w powietrzu.  
Decyzją kierującego działaniem ratowniczym wystawiono zalecenie o nie korzystaniu z pieca, do czasu wykonania ekspertyzy kominiarskiej przez osoby uprawnione.
/opracował: st.kpt. Sławomir Filipowicz; zdj.: Zbigniew Woźniak/