8 czerwca o godz. 01.26 braniewscy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze magazynu znajdującego się w Braniewie przy ulicy Sportowej.

W chwili przyjazdu pierwszych pojazdów straży pożarnej całe pomieszczenie magazynowe objęte było ogniem. Wewnątrz wiaty magazynowej składowane były materiały poddawane recyklingowi: opakowania z tworzyw sztucznych, makulatura oraz puszki. Pożar stanowił zagrożenie dla sąsiedniej murowanej hali magazynowej oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Strażacy, oprócz gaszenia palącej się wiaty magazynowej, skupili się również na powstrzymaniu ognia przed przedostaniem się na obiekt sąsiedni. Ze względu na rozmiar pożaru na miejsce działań zadysponowano  siedem pojazdów straży pożarnej: 4 pojazdy ratownicze z JRG PSP w Braniewie, zastęp Wojskowej Straży Pożarnej, strażaków-ochotników z OSP Braniewo oraz OSP Frombork. Teren miasta zabezpieczali strażacy z gminy Braniewo. Łącznie na miejscu pożaru pracowało 22 strażaków, którzy przez prawie 90 minut gasili ogień. Pogorzelisko zostało zabezpieczone, zarzewia ognia przelane, a spalone elementy konstrukcyjne dachu wiaty magazynowej usunięte. Ze względu na rozmiar pożaru strażacy pobierali wodę z pobliskiej sieci hydrantowej. Okoliczności pożaru wyjaśni dochodzenie. To jeden z największych pożarów na terenie Braniewa, z którym zmagali się strażacy w ostatnim okresie.

/st. kpt. I. Ścibiorek/