W środę około godziny 22–giej doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym w Bajtkowie, gmina Ełk, powiat ełcki. W momencie dojazdu pierwszych strażaków całe nieużytkowe poddasze objęte było ogniem. Na szczęście wszyscy opuścili mieszkania jeszcze przed naszym przybyciem, osób poszkodowanych nie było.

Działania które trwały ponad 9 godzin utrudnione były z racji niewystarczającej ilości wody z hydrantów, zbudowanie punktu czerpania wody w pobliskim jeziorze okazało się niewykonalne z racji zbyt grubego lodu na jeziorze Bajtkowskim. Pilarki jakie były na pojazdach pożarniczych okazały się nie wystarczające aby wyciąć przerębel. Wodę dowożono z pobliskich miejscowości, oprócz gaszenia ognia strażacy ewakuowali dużą ilość sprzętu AGD i RTV, kosztowności, dokumentów, ubrań, itp. z pomieszczeń nieobjętych ogniem. W mieszkaniach użytkowane były 11kg butle z gazem, które udało się wynieść na zewnątrz przed ich wybuchem. W działaniach wspierali nas strażacy z KP PSP z Olecka i Pisza, OSP Drygały i Biała Piska – w działaniach uczestniczyło łącznie 40-tu strażaków. Budynek nie nadaje się do dalszej eksploatacji, wójt Gminy Ełk zapewnił lokale zastępcze pogorzelcom.

 

/tekst i zdjęcia: mł. kpt. Jarosław Pieszko/