Prawie 3 godziny zajęło gołdapskim strażakom gaszenie pożaru, który 26 stycznia wybuchł w kotłowni domu jednorodzinnego w Gołdapi przy ul. Konopnickiej.

Około godziny 13:40 dyżurny powiatowego stanowiska kierowania PSP w Gołdapi otrzymał zgłoszenie o pożarze garażu na jednym z osiedli domów jednorodzinnych. Na miejsce natychmiast zadysponowane zostały 3 zastępy gołdapskich strażaków oraz jeden zastęp Wojskowej Straży Pożarnej z JW 4808 w Gołdapi. W wyniku rozpoznania, ratownicy stwierdzili pożar dużej ilości suchego drewna w kotłowni, a nie jak wynikało ze zgłoszenia – garażu. Osoby przebywające w domu, opuściły go przed przybyciem strażaków. Przypuszczalną przyczyną pożaru było nieprawidłowe składowanie drewna w pobliżu pieca C.O.
/tekst i zdjęcia: kpt. Kamil Pawlukanis/