Od godzin nocnych 14.01.2012r. na terenie Żuław Elbląskich oraz w okolicach Fromborka  doszło do zjawiska tzw. „cofki”. Zjawisko to, polegające na wpychaniu wód zatoki w koryta rzek i kanały portowe, spowodował wiejący z północy wiatr, dochodzący w porywach do 9 stopni w skali Beauforta.

Spowodował on podmywanie i zalewanie obiektów znajdujących się wzdłuż linii brzegowej. Doszło też do przelewania się wody przez lokalne drogi i ich zalanie. We Fromborku woda z Zalewu Wiślanego wdzierała się do 100 metrów w głąb lądu powodując liczne podtopienia.  Zalaniu uległy kanał portowy, z którego wystąpiła woda, skrzyżowanie dróg powiatowej i miejskiej znajdujące się na dolnym tarasie miasta. Podtopieniu uległy cztery budynki mieszkalne /w tym dwa wielorodzinne/, zakłady i obiekty komunalne: oczyszczalnia ścieków, przepompownia wody, teren bazy UMiG, budynek bosmanatu i jego kotłownia, sklepy, smażalnie ryb, garaże, magazyny, prywatne zakłady pracy. Woda uszkodziła również fragment linii brzegowej, gdzie niezbędne było układanie worków z piaskiem w celu ograniczenia zalewania terenu w pobliżu budynków mieszkalnych.
W powiecie elbląskim działania prowadzone były głównie wzdłuż rzeki Elbląg, w mieście oraz na Wyspie Nowakowskiej. Podtopionych zostało ponad 30 obiektów: w Nowakowie - 4, w Suchaczu – 7, w Tolkmicku – 2 oraz w Elblągu – 20. 

W pierwszej fazie działań strażacy układali worki z piaskiem, rękawy przeciwpowodziowe, zabezpieczali studzienki kanalizacyjne, przez które wydostawała się woda. W działaniach powodziowych zużyto ponad 300 ton piasku, około 12 000 worków, wykorzystano sprzęt ciężki w postaci: ładowarek, pojazdów ciężarowych, pojazdów dostawczych.  W drugiej części działań przystąpili do wypompowywania wody z zalanych piwnic oraz  posesji.
Działania prowadzone były przez dwie doby. Podczas ich trwania obroniony został wał przeciwpowodziowy na Rzece Cieplicówce w okolicach Wyspy Nowakowskiej oraz stację przepompowni wody we Fromborku. Do działań zadysponowano dwie kompanie powodziowe z Warmińsko-Mazurskiej Brygady Odwodowej /Kormoran i Jeziorak/ w sile 12 zastępów i 61 ratowników każda oraz pluton logistyczny Prowiant w sile 2 zastępów i 6 ratowników, w sumie 26 zastępy i 128 ratowników.  Łącznie w działania powodziowe zaangażowanych było  60 zastępów i 320 ratowników. Działania koordynowane były przez Sztab Batalionu Warmińsko-Mazurskiej Brygady Odwodowej, a akcją dowodził osobiście Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Jan Słupski. Wszystkie działania osobiście nadzorował Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski.