5 godzin zajęło gołdapskim strażakom gaszenie pożaru magazynu z paszami przy ulicy Przytorowej w Gołdapi. Zgłoszenie do powiatowego stanowiska kierowania PSP wpłynęło 22 grudnia 2011 około godziny 338.

Dyżurny natychmiast zadysponował na miejsce 3 zastępy strażaków z gołdapskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz zastęp z Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej z Jednostki Wojskowej 4808. Strażacy zastali blaszany magazyn o konstrukcji drewnianej – cały w ogniu. Na szczęścieogień nie przedostał się na sąsiadujący z magazynem budynek socjalno-biurowy. Do gaszenia pożaru zużyto 20 m3 wody. Spaleniu uległa cała konstrukcja magazynu, znajdujące się w nim pasze oraz detergenty do mycia pojazdów.

/tekst: kpt. Kamil Pawlukanis, zdjęcia: kpt. Kamil Pawlukanis, kpt. Andrzej Jabłoński/