W czwartek, 15 września, braniewscy strażacy odnotowali kilkakrotnie wyjeżdżali do działań związanych z  usuwaniem skutków  silnego wiatru oraz gwałtownych opadów.

Działali w Braniewie i na terenie powiatu braniewskiego. Najwięcej pracy wymagało usunięcie przewróconych drzew oraz połamanych konarów. Strażacy przy wykorzystaniu pilarek do drewna usuwali drzewa, udrażniając ruch na drogach powiatowych i wojewódzkich. Drzewa usuwano w Braniewie, Pieniężnie oraz na terenie gminy Braniewo i Frombork. Silny wiatr uszkodził obudowę lampy oświetleniowej w Braniewie przy ulicy Elbląskiej – droga wojewódzka W504. Niezbędne okazało się wykorzystanie w działaniach podnośnika hydraulicznego.

/st. kpt. I. Ścibiorek/