W dniu 20.08.2011r., braniewscy strażacy odnotowali kilka zdarzeń związanych z usunięciem skutków działania silnego wiatru.

Zdarzenia miały miejsce zarówno w Braniewie jak również na terenie powiatu braniewskiego. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło przewróconych drzew oraz połamanych konarów. Dodatkowo strażacy usunęli uszkodzone elementy z obiektu sakralnego w Braniewie przy ulicy Świętokrzyskiej. W działaniach oprócz pilarek do drewna strażacy wykorzystali podnośnik hydrauliczny SHD25. Drzewa usuwano w Braniewie oraz na terenie gminy Braniewo i Lelkowo. /st. kpt. I. Ścibiorek/