W dniu 18.08.2011r., braniewscy strażacy otrzymali zgłoszenie o plamie oleju na łuku drogi wojewódzkiej W 507 w pobliżu miejscowości Lipowina gmina Braniewo.

 Duże niebezpieczeństwo czekało na uczestników ruchu drogowego. Z informacji uzyskanych od świadków kilka pojazdów osobowych wpadło w poślizg. Nikomu jednak nic poważnego się nie stało. Plama oleju, prawdopodobnie hydraulicznego, o długości około 500 metrów /powierzchnia 500m2/ skutecznie ograniczała bezpieczeństwo na drodze. Na miejsce zdarzenia zadysponowano: dwa zastępy ratownicze z JRG PSP Braniewo – GLBARt i GBA oraz strażaków ochotników z jednostki OSP Lipowina. W działaniach strażacy wspierani byli przez patrol policji z KPP w Braniewie. W celu likwidacji plamy oleju niezbędne okazało się wykorzystanie przez strażaków neutralizatora oraz sorbentu. Dodatkowo na miejsce zdarzenia dostarczony został piasek przez zarządcę drogi /ZDW/. Ruch na drodze podczas działań odbywał się wahadłowo. Prawdopodobnie plama oleju powstała w wyniku uszkodzenia pojazdu rolniczego. Działania trwały około 120 minut. /st. kpt. I. Ścibiorek/