W dniu 4 czerwca br. po godz. 20.00, strażak dyżurny w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie otrzymał zgłoszenie o pożarze budynków gospodarskich w miejscowości Jankowice, gmina Srokowo. Po weryfikacji zgłoszenia oraz analizie posiadanych sił i środków, dyżurny rozpoczął procedurę dysponowania strażackich zastępów na miejsce pożaru. Do walki z ogniem wyjechało  7  samochodów pożarniczych.

Sstrażacy zastali budynek gospodarczy w całości objętyo ogniem. Paliła się również przyległa do niego wiata.  Działania strażaków w pierwszej fazie działań polegały na podaniu prądu wody, w tzw. obronie na budynek obory będący w bezpośrednim zagrożeniu pożarem. Zwierzęta będące w budynku zostały ewakuowane przez gospodarzy i mieszkańców miejscowości. Z chwilą dojazdu kolejnych wozów bojowych, podawano sukcesywnie następne prądy gaśnicze wody. Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do wywożenia tlących się balotów słomy ciągnikiem z ładowaczem na odległość około 50 m od miejsca pożaru i tam dogaszano. Następnie przegarnięto i przelano wodą pogorzelisko. Woda do prowadzenia akcji gaśniczej dowożona była z prywatnego stawu z odległości około 1 km od pożaru.

Spaliły się: budynek gospodarczy wraz z wiatą, kombajn zbożowy, dmuchawa do zboża, silnik elektryczny, siewnik lejkowy, 36 balotów siana, 46 balotów słomy. Nadpaleniu uległy drewniane elementy dachu obory (wiatrownice).

Szacunkowe straty ogółem ok. 40 tys. zł.  w tym budynki ok. 20 tys. zł.

Uratowano mienie: ok. 80 tys. zł.

Przypuszczalna przyczyna zdarzenia: zaprószenie ognia.

Cała akcja gaśnicza, łącznie z dogaszaniem, trwała ponad 7,5 godziny, ostatni strażacy wrócili do jednostki ok. godz. 4 nad ranem.

Łącznie w działaniach ratowniczo – gaśniczych brało udział 28 strażaków, w tym 8 z Komendy Powiatowej PSP w Kętrzynie i 20 strażaków ochotników ze Srokowa, Jegławek i Barcian.

/Przekazał: mł. bryg. Szymon Sapieha,  zdjęcia: asp. Mariusz Czajkowski/.