13 maja po godz. 12:00 strażacy otrzymali informację o zadymieniu w warsztacie remontowym na terenie huty szkła w Działdowie.

Kiedy ratownicy dojechali na miejsce, największe zadymienie występowało w wydzielonym pomieszczeniu stanowiska czyszczenia i wypalania rynien hutniczych oraz pomiędzy sufitem podwieszanym i stropodachem. Strażacy przystąpili do poszukiwania źródła ognia, przeszukując przestrzeń nad sufitem. Okazało się, iż zapaleniu uległa warstwa ocieplenia stropu, wykonana z trzciny. Strażacy wycięli na dachu budynku fragment stropu wokół miejsca objętego pożarem, odsłaniając warstwę ocieplenia, po czym dogasili zarzewia ognia. Pomieszczenia w budynku warsztatowym oddymiono. Spaleniu i zniszczeniu uległ strop budynku na powierzchni około 2 m2. Przypuszczalnie przyczyną powstania pożaru był nagły wzrost temperatury w przewodach wentylacyjnych nad stanowiskami technologicznymi.

/opr. mł. bryg. Leszek Góralski - rzecznik prasowy KP PSP w Działdowie; fot. KP PSP Działdowo/