W dniu 4.05.2011r., o godz. 18.56 , braniewscy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze pustostanu w Braniewie przy ulicy 9 Maja.

Na miejsce zadysponowano jeden zastęp ratowniczo–gaśniczy z JRG PSP Braniewo. Pożarem objęte było jedno z pomieszczeń budynku na parterze. Silne zadymienie oraz brak informacji czy wewnątrz mogą przebywać ludzie /prawdopodobnie widziani byli bezdomni/ towarzyszyło obecnym na miejscu pożaru strażakom.

Strażacy zabezpieczeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych, oprócz gaszenia pożaru, przystąpili również do przeszukiwania silnie zadymionych pomieszczeń. Na szczęście,  nie znaleźli nikogo w środku. Spaliły się stare, zniszczone rzeczy znajdujące się wewnątrz pomieszczenia. Dzięki szybkiej informacji o pożarze ogień nie przeniósł się na pozostałe pomieszczenia. Jak wstępnie ustalono, najbardziej prawdopodobną przyczyną zaprószenia ognia było podpalenie. Na miejscu obecna była również policja, która prowadzi w tej sprawie dochodzenie. Działania gaśnicze trwały około 45 minut.

/st. kpt. I. Ścibiorek/